Strömkärrs Gård

DB1A01C4-0203-400B-B8A3-432910A98DB9


Lily Fire S

Ludwig Champion- Landlord 

ca 167 i manke. 

äg: Tuva Engärde 

 

tävlad med placeringar i 130. mödrene berettigat för ELIT  i 3 generationer. 

Samtliga av Lilys 11 syskon är aktiva på tävlingsbanorna. Varav samtliga har placeringar i antingen MSV hoppning och eller dressyr!
 

dräktig med Try Me K van Kattenheye Beräknad 23 April 2023

fölet delägs med Tuva och kommer vara till salu.  

48ECFB3B-21AC-4022-9DD2-B6F90907C730