Prislista Strömkärrs Gård 2021/22

 

Tjänster Pris
   
Inackordering Lösdrift. Inkl mockning, strö, grovfoder, salt, mineraler Daglig tillsyn. 2500kr/månad                                                                                                                                                                                                                                              
   
Fölvak, engångkostnad månaden stoet är beräknad. Inkl assistans 1850kr/Fölning
   
Hyra av Fölvakt: Sele och övervakningskameror 200kr/dygn
   
Fullservice uppstallning box sto m föl 167kr/dygn eller 5000kr/månad
   
Fullservice uppstallning Konvalescens inkl medicinering 250kr/dygn eller 7500kr/månad
   
föl/unghäst över 6 månader-2år 1875kr/månad
   
Succesiv avväjning sto och föl 1500kr/avväjning
   
Hovslagare Fakturerar enligt egen Prislista  
   
Intag och Hjälp vid verkning 150kr/gång
Intag och hjälp vid skoning 400kr/gång
   
Veterinär Fakturerar enligt egen prislista  
   
Assistans vid veterinärvård 200kr/h
   
Körning av häst i hästbuss
50kr/mil
Körning T/R Seminstation Flenmo och Björkvik 500kr/gång
Körning sto m föl T/R Seminstation 800kr/gång
   
Avmaskning inkl preparat 250kr/gång
   
Longering 150kr/gång
   
Visning av föl/unghäst. inkl dusch, knoppning. 1250kr/gång

 


  

Priser Foder från RS Mustang


Lusern : 9kr/kg

Breed: 12kr/kg

Protein: 14kr/kg

Original 11kr/kg

Mash: 20kr/kg

Mineraler 4kr/dl

 

krafft

Groov protein 14kr/kg

Groov protein + 18kr/kg