Prislista Strömkärrs Gård 2021

Inackordering Lösdrift:  2500kr/mån inkl mockning, strö, grovfoder, salt, daglig tillsyn

Fölvak +1500kr/Engångkostnad. Inkl övervakning och assistans.

• Uppstallning på box Sto med föl 150kr/dygn 

• Hyra av endast sele och kamera 100kr/dygn ( Endast till inackorderingar på Strömkärr)

• Föl står gratis på stoets lösdriftshyra till dess 6e levnadsmånad. Därefter egen hyra med 20% rabatt på
grundhyran. 

 • Successiv avvänjning sto och föl 1500kr. 

 

Hovslagare fakturerar enligt dennes egen prislista.


• Intag och hjälp vid verkning 150kr/gång.
• skoning 400kr/gång


Veterinär fakturerar enligt dennes egna prislista.


• Assistans vid veterinär 200kr/h


Övriga tjänster


• Körning av häst i hästbuss 50kr/mil.

  • Körning tur och retur Seminstationen Flenmo mellösa 500kr/gång
  • körning tur och retur seminstation Björkvik 500kr/gång
  • Körning Sto+föl Seminstation flenmo/Björkvik 800kr/gång

• Avmaskning 250kr 


• Longering 150kr/gång


• träning inför visning, häst vid hand 150kr/gång


• Visning av föl och unghäst på officiell och inofficiell visning inkl Dusch, rykt och
knoppning 1250kr/dag + milersättnig

 

Priser Foder från RS Mustang


Lusern : 9kr/kg

Breed: 12kr/kg

Protein: 14kr/kg

Original 11kr/kg

Mash: 20kr/kg

Mineraler 4kr/dl

 

krafft

Groov protein 14kr/kg

Groov protein + 18kr/kg